+90 542 433 1183
+90 539 949 1202

AUTOVERHUUR VOORWAARDEN

Huurleeftijd en rijbewijs:

Alleen de op het contract vermelde perso(o)n(en) mogen het gehuurde voertuig besturen. De verzekering is niet van toepassing op ongevallen of schade die zich kunnen voordoen in het geval dat derden die niet in het contract zijn vermeld, het voertuig gebruiken. Er moet een extra chauffeursservice worden gekocht voor mensen die het voertuig zullen besturen anders dan de huurder. Persoon(en) die het voertuig gaan besturen moeten minimaal 23 jaar oud zijn en minimaal 3 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs voor zuinige en middelgrote voertuigen; Voor voertuigen uit het luxesegment moeten deze minimaal 25 jaar oud zijn en minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Bij de ondertekening van de huurovereenkomst is het verplicht om het geldige rijbewijsdocument te tonen, de rijbewijsdocumenten van de mensen die met een buitenlands rijbewijsdocument komen, evenals het deel van hun paspoort dat hun binnenkomst in Turkije aangeeft, anders wordt de huurovereenkomst niet ondertekend.

 

Extra Chauffeur:

Het gebruik van de voertuigen door derden is mogelijk indien de licentie- en identiteitsgegevens van de extra bestuurder(s) na goedkeuring door de CIZGI LINIE medewerker in de huurovereenkomst worden opgenomen. Het toevoegen van een extra chauffeur aan het contract brengt extra kosten met zich mee en u kunt ons reserveringscentrum bellen voor prijsinformatie.

 

Voertuig afleveren en/of ophalen van adres:

Voor het afleveren van het voertuig op het gewenste adres of het ophalen van het voertuig vanaf het gewenste adres worden kosten in rekening gebracht. Neem contact op met ons reserveringscentrum voor informatie, aangezien de toeslag varieert afhankelijk van de afstand.

 

Enkele reis verhuur:

Het terugbrengen van het voertuig vanuit de verhuurstad naar een andere stad waar Linie′s kantoor is gevestigd, is onderworpen aan de goedkeuring van CIZGI LINIE en brengt extra kosten met zich mee. U kunt informatie krijgen door ons reserveringscentrum te bellen, aangezien het bedrag van de extra vergoeding per regio/kantoor verschilt.

 

Levering vertraging / verlenging:

Een verlenging van de opgegeven huurperiode vereist de goedkeuring van CIZGI LINIE. De totale huurperiode (aantal dagen) wordt berekend over 24 uur en bij vertragingen van meer dan 3 uur wordt een extra dagtarief in rekening gebracht.

 

Verkeersboetes:

Boetes voor verkeersovertredingen van welke aard dan ook die zich tijdens de huurperiode voordoen, zijn voor rekening van de huurder. De verplichtingen van de huurder ter zake vervallen niet bij het einde van de huur. Eventuele boetes die wij na afloop van de huur ontvangen, worden geïncasseerd door de persoon of het bedrijf genoemd op de betreffende huur. De verkeersboetes die door de CIZGI LINIE in plaats van door de klant worden betaald, worden bij de klant geïnd door de servicetoeslag toe te voegen.

 

Vertrek naar het buitenland:

Het is niet mogelijk om met de gehuurde voertuigen de grens van Turkije te verlaten.

 

Brandstof:

Voertuigen kunnen niet gehuurd worden met een volle tank. Bij het inleveren van het voertuig moet het brandstofniveau op hetzelfde niveau zijn als het brandstofniveau bij aanvang van de huur. Voor voertuigen die worden geretourneerd met ontbrekende brandstof, wordt het verschil in brandstof in rekening gebracht bij het inleveren. Koop brandstof volgens uw behoefte. Restituties zijn niet beschikbaar voor voertuigen die worden ingeleverd met overtollige brandstof.

 

Aanvullende producten en diensten:

De volgende diensten worden op verzoek tijdens het boeken aangeboden en tegen een toeslag, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Voor prijsinformatie of gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met ons reserveringscentrum of onze verhuurkantoren.

- Kinder- of babyzitje

- Extra Chauffeur

- Winterbanden

- Mini-schadeverzekering

- Super Mini Schadeverzekering

- HGS


Annulering of omboeking:

U kunt uw reservering wijzigen, extra producten toevoegen of verwijderen onder voorbehoud van beschikbaarheid en bevestiging. Door deze wijzigingen kunnen prijsverschillen ontstaan. Door de wijziging te bevestigen, accepteert u het prijsverschil. Bij annulering 3 dagen voor de huurdatum worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Verlenging van de huur:

Voor het inleveren van het voertuig op een later tijdstip dan de datum vermeld bij aanvang van de huur is de goedkeuring van CIZGI LINIE vereist, voornamelijk afhankelijk van de beschikbaarheid van het voertuig. Het toeslagbedrag wordt herberekend op basis van de totale huurdag, het bedrag wordt contant betaald en er wordt een nieuw contract afgesloten.

 

Schade garanties:

De verzekering inbegrepen in de huurprijzen is Full Rent a Car Insurance.

De volgende uitleg van de reikwijdte van de weergave en aanvullende weergaven zijn voor algemene en informatieve doeleinden en CIZGI LINIE behoudt zich het recht voor om deze informatie op elk moment te wijzigen.

 

a) Ongevalsrapport van de dichtstbijzijnde bevoegde autoriteit (bijv. verkeerspolitie binnen de stadsgrenzen, lokaal politiebureau, rijkswacht buiten de stad, enz.), de plaats van het ongeval en de getuige en zijn adres. Documenten en informatie over het incident. De huurder is verplicht dit binnen 48 uur te overleggen en te melden.

 

b) Indien de huurder geen door een medisch rapport vastgestelde handicap heeft, moet hij het ongeval onmiddellijk aan de verhuurder melden. De huurder zal niet ingrijpen in het beschadigde voertuig, maar zal het beschermen. Diefstal van sommige voorwerpen uit het voertuig valt onder de aansprakelijkheid van de huurder voor schade.

 

c) De huurder is verplicht tot vergoeding van de schade die de grenzen overschrijdt bij een ongeval of schade aan derden. De huurder is aansprakelijk voor de schade die het door de verzekeringsmaatschappij in rekening gebrachte bedrag te boven gaat of voor de vergoeding die de verhuurder in regres moet betalen. De morele eisen van de slachtoffers van ongevallen en hun familieleden worden voldaan door de huurder. De verhuurder behoudt zich het recht van verhaal voor.

 

d) Alle garanties zijn geldig binnen de in de huurovereenkomst vermelde termijn. Indien verhuurder en huurder het niet eens worden over een verlenging, wijst de verhuurder alle aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door de huurder en is alleen de huurder aansprakelijk.

 

e) De huurder is rechtstreeks aansprakelijk voor ongevallen veroorzaakt door hem of een bestuurder door onder invloed te zijn van alcohol of drugs of het niet hebben van een geldig rijbewijs, alsmede voor ongevallen die het gevolg zijn van of door de vervoerde goederen.

 

f) De verhuurder heeft het recht van de huurder schadevergoeding te eisen voor de schade en het verlies van werk aan het voertuig. De hantering van het voertuig wordt aan de huurder gefactureerd op basis van de dagelijkse huurprijs via de geldende tarieven.

 

g) Deze overeenkomst prevaleert boven alle andere tussen verhuurder en huurder te sluiten overeenkomsten en protocollen. Voor zover dit contract geen regeling bevat, gelden de overige contractuele bepalingen.

 

h) Om de verzekeringen geldig te laten zijn, moet een verkeersongeval- en alcoholconsumptierapport worden verkregen zonder het voertuig te verplaatsen. De bestuurder mag niet 100% schuld hebben aan het ongeval, het voertuig mag niet onder invloed van alcohol of drugs worden gebruikt of buiten de toegestane snelheidslimiet worden gereden. Er moeten foto′s worden gemaakt van de plaats van het ongeval en de beschadigde toestand van het voertuig. Bij een ongeval is het noodzakelijk om het CIZGI LINIE-kantoor of onze klantendienst te verwittigen.

 

i) Voorruit, zijruiten en/of koplampbreuk, bandensplijting en schade als gevolg van gebruik beschermen u alleen onder de Mini Damage-garantie of Super Mini Damage-garantie in gevallen waarin geen proces-verbaal wordt opgemaakt. Tot 3000TL in Mini Schade Garantie. Tot 6000TL in Super Mini-schadeverzekering. Het is een pakket dat het voordeel biedt de schade te herstellen met de huurdersverklaring.

 

Fastpass-systeem (HGS) Gebruiksvoorwaarden:

Alle voertuigen in onze vloot hebben HGS. Wanneer uw huurperiode afloopt, zal uw HGS-gebruiksinformatie onze kantoren bereiken en de kosten zullen door u contant worden betaald op de datum van inleveren van de auto. Aangezien de procedure voor het innen van tol afhankelijk is van de Algemene Directie Snelwegen, is het mogelijk om later dan de gebruikelijke tijd te innen.

Als u OGS tolhuisjes passeert met onze HGS voertuigen; Maak dan een illegale rit door. Illegale tol (zoals andere verkeersovertredingen) wordt door CIZGI LINIE betaald aan de relevante overheidsinstanties en illegale tol (zoals andere verkeersovertredingen) wordt aan het einde van de huurperiode contant door u betaald aan onze collega′s.

 

HGS kan niet worden gebruikt voor overtochten vanaf de Osmangazi-brug en de Yavuz Sultan Selim-brug, contante betaling aan het loket is vereist.

364406/03/2022 10:15